نوشته‌ها

سنتورنوازان موسیقی چاووش شیراز

سنتورنوازان - خانم مریم زمانی

/
اجرای قطعه خراسانی اثر استاد اردوان کامکار توسط خانم مریم زمانی ا…
سنتورنوازان موسیقی چاووش شیراز

سنتورنوازان-نیما اعتماد پور

اجرای زیبای بخشی از قطعه چهار مضراب پگاه اثر استاد پرویز مشکاتیا…
هستی خسروانی

سنتورنوازی هستی خسروانی هنرجوی استاد صلاحی

/
    اجرای ضربی ترک اثر زنده یاد استاد…
سنتورنوازان آموزشگاه موسیقی چاووش شیراز

سنتور نوازی آنیتا کوثری هنرجوی استاد صلاحی

/
اجرای چهار مضراب سه گاه اثر زنده یاد استاد فرامرز پایور تو…
سنتور نوازان چاووش _ سنا شیعه زاده

سنتور نوازی سنا شیعه زاده هنرجوی استاد صلاحی

/
اجرای چهارمضراب زابل (چهارگاه) اثر زنده یاد استاد فرامرز پایور…
سنتورنوازان آموزشگاه موسیقی چاووش شیراز

سنتور نوازی مهرشاد بخشنده هنرجوی استاد صلاحی

/
  موزیسین های جوان ۸ اجرای قطعه دود عود (سنتور و ارکستر…
سنتورنوازان آموزشگاه موسیقی چاووش شیراز

سنتورنوازان آموزشگاه موسیقی چاووش شیراز

/
آوین استوار - سنتور نوازان چاووش: در فیلم زیر هنرنمایی هنرجوی آم…