رویا یزدانی:

فارغ التحصیل روانشناسی بالینی ازدانشگاه شیراز

آغاز فراگیری:

ساز سنتور را نزد آقایان مسعود راستی و رضا صلاحی فراگرفت

دوره ی ریتم شناسی و تمبک را نزد آقایان مهدی بناکار، رضا کواری، مسعود تورع، علیرضا بهرامی فر گذراند

گذراندن دوره مربی کودک نزد آقای کریم ده بزرگی

گذراندن دوره ی تئوری و سلفژ نزد آقای حامد مهاجر

فعالیت ها:

  •  تدریس موسیقی از سال 1379
  •  فعالیت کلینیکی و مشاوره  از سال 1371
  • ایشان هم اکنون در آموزشگاه موسیقی چاووش مشغول به تدریس هستند.