شروع فراگیری موسیقی :

  • ساز پیانو را ازسال ۱۳۶۵ نزد هنرمند گرامی آقای فرزاد معین آغاز کرد.
  • در ادامه از آریس نادر و در سالهای اخیر مطالبی را از آندره مرادیان فرا گرفت.
  • فراگیری پیانو را نزد آقای افشار در تهران ادامه داد
  • تئوری و هارمونی را نزد دکتر مهربان در سال ۱۳۶۵ و سپس با استاد فرهاد فخرالدینی ادامه داد.

فعالیت ها :

  • اجرای دوئت پیانو ۱۳۶۶
  • تدریس در آموزشگاه ها و مراکز فرهنگی شیراز از ۱۳۶۹
  • تشکیل ارکستر کودکان و اجراهای مختلف در سطح شیراز
  • و همچنین سال ها همکاری با انجمن حمایت از کودکان یونیسف