بابک واثقی:

شروع فراگیری موسیقی :

  • 1376 نزد آقای برمک دهقانی دوره های مقدماتی را گذراند.
  • 1378 برای دوره های پیشرفته نزد آقای محسن مرشد رفت و ادامه راه داد و در سال 1380 اجازه تدریس را از ایشان گرفت.

فعالیت ها :

  • همکاری و شرکت در کنسرت های پاپ
  • اجرای کنسرت های آموزشی
  • تدریس گیتار از 1380 تا کنون
بابک واثقی

نظر هنرجویان گیتار درباره ایشان:

ویدیو های استاد

نظرسنجی در مورد استاد بابک واثقی

به زودی نظرسنجی در مورد استاد اضافه می گردد