ایمان شیرزاده،متولد 1360 تکنسین الکترونیک هواپیما.

از سال 1378 با سنتور آشنا شد و در زمستان 1382 دوره ی مقدماتی استاد فرامرز پایور را نزد مهندس آرمین شهبازی فرد فرا گرفت.

از آغاز سال1383 در کلاس های استاد رضا صلاحی حضور یافت و متد و قطعات استاد پایور ، استاد صبا و استاد مشکاتیان را در محضر ایشان فراگرفت که این کلاس تا پایان سال 1385 ادامه یافت .

در سال 1390 در دانشگاه آزاد موسیقی واحد صدرا نیز در کلاس های استاد مسیح افقه شرکت کرد.

در ادامه راه در کلاسهای تئوری موسیقی دانشگاه آزاد زیر نظر استاد علی بهرامی و همچنین در مستر کلاس استاد اردوان کامکار در سال 1396 شرکت کرد .

فعالیت های هنری:

1.اجرای کنسرت در سالن شهید دوران شیراز سال 1386 به مدت 3 شب

2.شرکت در جشنواره موسیقی فارس در سال1393.

3.سرپرستی و تشکیل گروه های هنرجویی در سطوح مختلف و تنطیم قطعات برای اجراهای هنرجویی در آموزشگاه های آزاد هنری.

4.برگزاری کلاس های تئوری موسیقی و تدریس متد های نت نویسی و نت خوانی و وزن خوانی در آموزشگاه های هنری شیراز.

5.تدریس از سال 1386 شروع تدریس بصورت خصوصی در آموزشگاه های موسیقی شیرازدر طی سال های گذشته از جمله آموزشگاه نی ریز، کرشمه و نوا

ایشان هم اکنون درآموزشگاه موسیقی چاووش نیز به آموزش سنتور به علاقه مندان مشغول میباشند .

استاد ایمان شیرزاده

ویدئو هنرجوهای ایشان