ابوالفضل فردین،آهنگساز مولف و نوازنده کمانچه و سه تار
متولد مرداد ماه ۱۳۵۶
دانشجوی مقطع دکترای زبان و ادبیات فارسی
شروع فعالیت هنری از سال ۱۳۶۷
نزد استاد رحیم فتحعلیزاده
از فعالیت های وی
آلبوم نغمه محلی شامل نواهای محلی کشور با کمانچه، آلبوم کمانچه و سازهای ملی .

تالیف دو کتاب “تکلیف” و “سرمشق” برای سه تار
بازسازی و تنظیم آهنگ های اسان برای کمانچه و سه تار
یادگیری موسیقی نزد اساتید ایران :مهدی اذرسینا ،شجاع الدین لشکرلو ،کیوان ساکت،مسعود شعاری ،نوید افقه ،و شروین مهاجر
تنظیم کننده و نوازنده البوم های چشمه وصال و پرده اسرار
دریافت دیپلم افتخار در نوازندگی کمانچه از دست استاد هوشنگ ظریف
کسب چندین مقام برتر تک نوازی و گروه نوازی در جشنواره های موسیقی کشور
برگزاری کنسرت های متعدد با گروه های موسیقی مختلف در داخل و خارج از کشور