احسان حیدری

آغاز فراگیری:

 • سنتور را از سال 1383 نزد اقای فرهاد سامانی فر شروع و دوره مقدماتی را به پایان برد
 • سپس دوره ی ابتدایی و تکمیلی را نزد استاد رضا صلاحی طی نمود.
 • سال 1388 نزد اقای مهیاررطریحی اتودها وقطعات اقای اردوان کامکار را ادامه داد
 • دوره های سلفژ،تئوری غربی و ایرانی را نزد اقایان صداقت کیش،مهدی جابری،کمال صندوق ساز فرا گرفت.
 • سال 1391 فراگیری اصول و مبانی نوازندگی (میوزماسل) نزد اقای مهدی بابایی،
 • سال 1393 دوره های درک ریتم نزد اقای نوید افقه و زبان ریتم خوانی جنوب هند(سلکّاتو) نزد اقای پوریا پاکشیر طی نمود.
 • ایشان از بهمن ماه 1396 تا کنون درحال فراگیری دوره های فوق عالی نزد استاد اردوان کامکار میباشد.

فعالیت:

 •  تدریس سنتور همکاری با اداره فرهنگ و ارشاد شهرستان نی ریز
 • تدریس میوزماسل و سنتور،در شهرستانهای: استهبان ،فسا و شیراز
 • همکاری با گروه مولانا نی ریز،جشنواره موسیقی استان فارس و کسب مقام دوم
 • شرکت در جشنواره استانی فارس
 • اجرا گروه نوازی در سالن احسان
 • برگزاری کنسرت در سالن فرهنگ و ارشاد نی ریز
 • همکاری با گروه تمنا در فسا
 • اجرا در کنگره بین المللی استاد احمد نی ریزی