آغاز فراگیری:سنتور را از سال 1383 نزد اقای فرهاد سامانی فر شروع و دوره مقدماتی را به پایان برد،سپس دوره ی ابتدایی و تکمیلی را نزد استاد رضا صلاحی طی نمود.

1388 نزد اقای مهیاررطریحی اتودها وقطعات اقای اردوان کامکار را ادامه داد،

دوره های سلفژ،تئوری غربی و ایرانی را نزد اقایان صداقت کیش،مهدی جابری،کمال صندوق ساز فرا گرفت.

1391 فراگیری اصول و مبانی نوازندگی(میوزماسل) نزد اقای مهدی بابایی،1393 دوره های درک ریتم نزد اقای نوید افقه و زبان ریتم خوانی جنوب هند(سلکّاتو) نزد اقای پوریا پاکشیر طی نمود.

ایشان از بهمن ماه ۱۳۹۶ تا کنون درحال فراگیری دوره های فوق عالی نزد استاد اردوان کامکار میباشد.

فعالیت:

1386 تدریس سنتور همکاری با اداره فرهنگ و ارشاد شهرستان نی ریز

تدریس میوزماسل و سنتور،در شهرستانهای:

استهبان ،فسا و شیراز

1386 همکاری با گروه مولانا نی ریز،جشنواره موسیقی استان فارس و کسب مقام دوم،1387 و 1388 شرکت در جشنواره استانی فارس، 1386اجرا گروه نوازی در سالن احسان،در سالهای87،88،91کنسرت در سالن فرهنگ و ارشاد نی ریز،89همکاری با گروه تمنا در فسا بزرگداشت حافظ،90 اجرا در کنگره بین المللی استاد احمد نی ریزی