مهدی حسین آبادی

آغاز فراگیری:

گذراندن دوره مقدماتی تا پیشرفته ساز سنتور نزد آقاي رضا صلاحي از سال 1376

آموختن قطعات استاد مشکاتیان و ردیف میرزا عبداله نزد محمد رضا رستمیان

فعالیت ها:

  • تدریس سنتور از سال 1386
  • شرکت در مستر کلاس استاد اردوان کامکار
  • مسئول انجمن موسیقی شهرستان گناوه به مدت 8 سال
  • سرپرست گروه موسیقی ارغنون
  • اجراهای هنرجویی متعدد یادمان استاد پرویز مشکاتیان و ایرج بسطامی
  • سرپرست گروه های سنتور آموزشگاه چاووش
  • ایشان هم اکنون در آموزشگاه موسیقی چاووش مشغول به تدریس هستند