نازنین سیاوش پور:

دانشجوی رشته موسیقی

متولد 1375

مدرس پیانو

آغاز فراگیری:

از سال 1384 (از 9 سالگی) پیانو را نزد آقای کریم ده بزرگی آغاز کرد. از سال 1389 به بعد نزد آقای پدرام نحوی

زاده ادامه کار داد.
دوره های تئوری موسیقی را نزد آقای پوریا پاک شیر، از اساتید دانشگاه هنر و معماری شیراز و همچنین دوره های سلفژ را نزد جناب آقای دکتر  علی رادمان  از اساتید دانشگاه هنر و معماری و مدیر گروه موسیقی و آقای محمد علی میری گذرانده است.

فعالیت ها:
– اجرا در کنسرت هنرجویان جناب آقای پدرام نحوی زاده
–  شرکت در مستر کلاس رافائل میناسکائیان
–  شرکت در مستر کلاس سرکار خانم فریماه قوام صدری
–   مدرس پیانو در آموزشگاه های چاووش و اردیبهشت

نازنین سیاوش پور

نظر هنرجویان پیانو درباره ایشان:

ویدیو های استاد