سرور دژ

فارغ تحصیل کارشناسی نوازندگی موسیقی ایرانی

دارای کارت صلاحیت تدریس از خانه موسیقی ایران

آغاز فراگیری:

از سال 1381 موسیقی را با ساز سنتور نزد آقای رضا صلاحی آغاز کرد

مباحث تئوری و سلفژ را نزد آقای محمد علی میری فرا گرفت

در دانشگاه از وجود اساتیدی چون محمد مهاجر و پیمان قدومی در این زمینه بهره برده است

در سال 1383 ساز تنبور را نزد آقای جهانبخش رستمی آغاز کرد

در سال 1385 دوره ی پداگوژی نزد آقای سعید ایرانبان گذراند

در سال 1386 نزد آقای کریم ده بزرگی به عنوان کاراموز و کمک مربی به مدت دو سال در آموزشگاه موسیقی چاووش همکاری و سپس به عنوان مربی موسیقی کودک تا کنون در حال فعالیت می باشد

وی با شرکت در کارگاه های تابستانه ی دانشگاه فرهنگ و هنر از حضور اساتیدی چون سودابه سالم و ناصر نظر بهره برده است

فعالیت ها:

  • همکاری در گروه تنبورنوازان گوران به سرپرستی آقای جهانبخش رستمی
  • اجراهای متعدد در سال های 83 و 84 در سالن های حافظ و احسان
  • همکاری در گروه مربیان موسیقی کودک به سرپرستی آقای کریم ده بزرگی
  • ایشان هم اکنون در آموزشگاه موسیقی چاووش مشغول به تدریس هستند.