هستی خسروانی

سنتورنوازی هستی خسروانی هنرجوی استاد صلاحی

/
    اجرای ضربی ترک اثر زنده یاد استاد…

سنتور نوازی آنیتا کوثری هنرجوی استاد صلاحی

/
اجرای چهار مضراب سه گاه اثر زنده یاد استاد فرامرز پایور تو…
سنتور نوازان چاووش _ سنا شیعه زاده

سنتور نوازی سنا شیعه زاده هنرجوی استاد صلاحی

/
اجرای چهارمضراب زابل (چهارگاه) اثر زنده یاد استاد فرامرز پایور…
موزیسین های جوان ۰۸

سنتور نوازی مهرشاد بخشنده هنرجوی استاد صلاحی

/
  موزیسین های جوان ۸ اجرای قطعه دود عود (سنتور و ارکستر…
سنا شیعه زاده

سنتور نوازی سنا شیعه زاده هنرجوی استاد صلاحی

/
اجرای ترانه یه دل اینجا توسط سنا شیعه زاده از هنرجویان استاد رضا صل…
سنتور نوازان

گروه سنتور نوازان چاووش

/
گروه سنتور نوازان آموزشگاه موسیقی چاووش به سرپرستی سرکار خانم …
آوین استوار

سنتورنوازان چاووش شیراز

/
آوین استوار - سنتور نوازان چاووش: در فیلم زیر هنرنمایی هنرجوی آم…