نوشته‌ها

سنتورنوازان موسیقی چاووش شیراز

سنتورنوازان - پویا قائدی

/
اجرای زیبای بخشی از قطعه سه گاهان اثر استاد اردوان کامکار تو…
اجرای هنرجویی سنتورنوازان موسیقی چاووش شیراز
سنتورنوازان آموزشگاه موسیقی چاووش شیراز

سنتورنوازان آموزشگاه موسیقی چاووش شیراز

/
آوین استوار - سنتور نوازان چاووش: در فیلم زیر هنرنمایی هنرجوی آم…