نوشته‌ها

سنتورنوازان آموزشگاه موسیقی چاووش شیراز

 

موزیسین های جوان ۸
اجرای قطعه دود عود (سنتور و ارکستر) اثر زنده یاد استاد پرویز مشکاتیان توسط آقای مهرشاد بخشنده از هنرجویان استاد رضا صلاحی

آموزشگاه موسیقی چاووش شیرازآموزشگاه موسیقی در شیراز

سنتورنوازان آموزشگاه موسیقی چاووش شیراز

اجرای ترانه یه دل اینجا توسط سنا شیعه زاده از هنرجویان استاد رضا صلاحی

گیتار نوازان آموزشگاه موسیقی چاووش شیراز

موزیسین های جوان:
در فیلم زیر هنرنمایی هنرجوی آموزشگاه موسیقی چاووش را مشاهده می فرمایید.

نام هنرجو: آریا آقابزرگی

هنر آموز: استاد سمیرا اسماعیلی فر

 

گیتار نوازان آموزشگاه موسیقی چاووش شیراز

موزیسین های جوان:
در فیلم زیر هنرنمایی هنرجوی آموزشگاه موسیقی چاووش را مشاهده می فرمایید.

نام هنرجو: ایلین قنادیان

هنر آموز: استاد سمیرا اسماعیلی فر

 

گیتار نوازان آموزشگاه موسیقی چاووش شیراز

موزیسین های جوان:
در فیلم زیر هنرنمایی هنرجویان آموزشگاه موسیقی چاووش را مشاهده می فرمایید.

از سمت راست به ترتیب
1. محدثه نظری
2. کیانا رادمنش

هنر آموز: استاد سمیرا اسماعیلی فر

کیمیا راستگو - آموزشگاه موسیقی چاووش

موزیسین های جوان:
در فیلم زیر هنرنمایی هنرجویان آموزشگاه موسیقی چاووش را مشاهده می فرمایید.

از سمت راست به ترتیب
۱. کیمیا راستگو
۲. ایلین قنادیان
۳. فاطمه مزارعی
۴. محدثه نظری

هنر آموز: استاد سمیرا اسماعیلی فر