نوشته‌ها

سنتورنوازان آموزشگاه موسیقی چاووش شیراز
اجرای چهار مضراب سه گاه اثر زنده یاد استاد فرامرز پایور توسط آنیتا کوثری از هنرجویان استاد صلاحی
سنتورنوازان آموزشگاه موسیقی چاووش شیراز

گروه سنتور نوازان آموزشگاه موسیقی چاووش به سرپرستی سرکار خانم رویا یزدانی