نوشته‌ها

تاثیر موسیقی بر رشد گیاهان

تاثیر موسیقی بر رشد گیاهان :

تاثیر موسیقی بر رشد گیاهان مثبت است؟ آیا گیاهان دارای احساس هستند؟ آیا آنها قادر به شنیدن صدا هستند؟ آیا آنها موسیقی را دوست دارند؟

گرچه طبق نظر شک گرایان این ایده که گیاهان دارای احساس اند، یا اینکه درد را حس می کنند، غیرعقلانی است. ولی طی سالهای متوالی مطالعات گوناگون نشان می دهد گیاهان در قبال صدا واکنش دارند. با این وجود، این موضوع هنوز دربین اهل علم یک بحث پر چالش است. در ذیل به برخی از مطالعات صورت گرفته و یافته ها در این خصوص می پردازیم.

تاثیر موسیقی بر رشد گیاهان مختلف

مطالعات انجام شده تاثیر موسیقی بر رشد گیاهان راتایید می کند:

اگر گیاهان به روش های مراقبتی واکنش نشان می دهند و همچنین واکنش های حساس دارند، دراین صورت آنها به امواج صدا و نوسان های تولید شده بوسیله صداهای موسیقیایی چگونه واکنش نشان می دهند؟ در خصوص چگونگی تاثیر موسیقی بر رشد گیاهان، مطالعات زیادی صورت گرفته است. دکتر سینگ (Dr.T.C.Singh) از دانشگاه آنامالیایی هند (Annamalia university) درسال 1962، تاثیر صداهای موسیقیایی بر سرعت رشد گیاهان را مورد آزمایش قرار داد. او دریافت که گیاهانی که در معرض موسیقی قرار گرفتند، ازنظر ارتفاع 20% افزایش رشد داشتند و از نظر حجم و قطر نیز 72% افزایش یافتند. ایشان در ابتدا موسیقی کلاسیک پخش کردند و سپس موسیقی راگا (Raga) را که با فلوت، ویلون، هارمونیکا و رینا (Reena) که یک ساز هندی است، برای گیاهان پخش کرد. او در این آزمایش نتایج مشابهی بدست آورد.

تاثیر موسیقی بر رشد گیاه

دکتر سینگ، این آزمایش را با غلات تکرار کرد و نوع خاصی از راگا (Raga) را بوسیله گرامافون و بلند گو پخش کرد و نتیجه حاصل شده بسیار جالب بود چون اندازه ی دانه های بدست آمده بین 25 تا 60 درصد از اندازه ی میانگین منطقه بزرگتر بود. با انجام آزمایش های گوناگون، سینگ دریافت صدای ویلون بیشترین تاثیر را بر رشد گیاهان داشته است. ایشان همچنین تاثیر رقص پا بر گیاهان را مورد آزمایش قرار داد . دکتر سینگ اظهار داشت، پس از اجرای رقص Bharata – Natyam ( نوعی رقص قدیمی هندیان ) بدون همراهی ابزار موسیقی، بسیاری از گیاهان گل ده دو هفته زودتر از موعد گل دادند. ( شکوفه دادند).

مهمترین موضوع که دکترسینگ بیان کرد، تغییر ژنوم گیاهان با استفاده از موسیقی بود. ایشان بیان کردند، دانه هایی که در معرض موسیقی قرار گرفتند در هنگام جوانه زدن و رشد اولیه، برگ های بیشتری نسبت به هم سایزهای دیگر خود داشتند و این نشان می دهد بصورت عملی کروموزوم های ژنی گیاهان تغییر کرده است.

منبع: Dengarden

مترجم: سامان شایگان