نوشته‌ها

بیش فعالی درکودکان

کارگاه رایگان بررسی و شناخت بیش فعالی درکودکان و روشهای پیشگیری ودرمان

مدرس: سرکارخانم رویا یزدانی روانشناس بالینی و مدرس موسیقی کودک

زمان: پنجشنبه ۹۶/۷/۲۷ ساعت ۱۱ الی ۱۲

مکان: آموزشگاه موسیقی چاووش

بدلیل محدودیت مکان حتما با دفتر آموزشگاه هماهنگ نمایید.

تلفن: ۶۱ و ۳۶۳۲۲۲۶۰