نوشته‌ها

اختلال کمبود توجه بیش فعالی کودکان

اختلال کمبود توجه یا بیش فعالی علائمی دارد. عدم توجه، بیش فعالی و رفتار تکانشی، هسته اصلی نشانه های اختلال کمبود توجه و بیش فعالی است.
موفقیت آموزشگاهی یک کودک، اغلب به توانایی او در توجه به فعالیتهای کلاسی، توضیحات معلم و انتظارات کلاس درس با کمترین میزان حواس پرتی بستگی دارد.
چنین مهارتهایی، کودک یا دانش آموز را قادر میسازد تا اطلاعات مورد نیاز را بدست آورد. تکالیفش را انجام دهد و در فعالیتها و بحث های کلاسی شرکت نماید.

وقتی کودکی رفتارهایی را نشان دهدکه دلالت بر اختلال کمبود توجه یا بیش فعالی دارد‌ اگر مداخله های مناسب اعمال نشود مشکلات احتمالی در تکالیف درسی و ارتباط با همسالانش بروز خواهد کرد.

پرداختن به موسیقی، ورزش، تغییر در الگوهای تربیتی والدین از مداخله های موثری محسوب میشوند که کودک را در رسیدن به مهارتهای خود کنترلی و دستیابی به مدیریت رفتاری یاری میرساند.

مشاوره در زمینه مشکلات رفتاری کودکان و نوجوانان با استفاده از موسیقی، شعر‌، قصه، بازی، ریتم و دیگر روش های موثر در آموزشگاه موسیقی چاووش توسط رویا یزدانی روانشناس بالینی و مدرس سنتور و موسیقی کودک در این آموزشگاه صورت می گیرد.

جهت تعیین وقت با دفتر آموزشگاه موسیقی چاووش تماس حاصل فرمایید.

تلفن:

۳۶۳۲۲۲۶۰

۳۶۳۲۲۲۶۱