شرایط شرکت در کلاس سنتور استاد اردوان کامکار در شیراز

/
شرایط و نکات شرکت در کلاس: مدرس: استاد اردوان کامکار زمان: پنج شنب…
موازی بودن و رعایت حداقل فاصله بین دستها و زاویه درست آرنجها

اکول و پاسچر - چگونگی فیزیک بدن در اجرا + عکس های استایل صحیح

/
اکول و پاسچر و چگونگی فیزیک بدن در اجرا اکول یا چگونگی فیزیک…