اساتید ما

علی خواجه ای

مبانی نظری موسیقی (تئوری موسیقی ، سلفژ ، وزن خوانی، صداسازی و…)

حمید گلستان

سه تار و کمانچه

حسین ولی زاده

ویولن کلاسیک

مسعود گلزاری

سنتور

رضا کواری

تنبک و دف

جواد یوسف نژاد

آواز ایرانی

کریم ده بزرگی

موسیقی کودک و پیانو

وحید ایرانبان

تار و سه تار

آرش برهان

تار و سه تار

حامد ولی زاده

سنتور

محمد صمیمی

ویولن کلاسیک

نازنین سیاوش پور

نازنین سیاوش پور

پیانو

رویا یزدانی

سنتور

بابک واثقی

بابک واثقی

گیتار پاپ

عباس جعفری

کمانچه و نی

سارا عبدالهی

گیتار پاپ

ستار فضلی

ویولن کلاسیک

سمیرا اسماعیلی فر

سمیرا اسماعیلی فر

گیتار پاپ

سرور دژ

موسیقی کودک

محمد امین فصیحیانی

ویولن کلاسیک

رسول فهندژ سعدی

رسول فهنذژ سعدی

آواز پاپ

احسان حیدری

احسان حیدری

سنتور و میوز ماسل