آشنایی با موسیقی :

  • سال ۷۴ با ساز سنتور و همزمان با آن به فراگیری ویلن پرداخت.
  • سپس ویلن را به عنوان ساز تخصصی انتخاب کرد.
  • ابتدا با نوازندگان ویلن ایرانی آغاز و سپس با بهره گیری از محضر استاد شجاع الدین لشکرلو با موسیقی کلاسیک آشنا شد که هنوز هم جهت دوره های تکمیلی از ایشان کسب فیض می نماید .

فعالیتها :

üتدریس ویلن از ۱۳۷۹ هم به سبک غربی و هم ایرانی

üهمکاری متعدد با صدا و سیمای فارس در زمینه ساخت و اجرای قطعات

üهمکاری با ارکستر کلاسیک دیبا و اجرای کنسرت با این ارکستر