بابک واثقی:

شروع فراگیری موسیقی :

  • ۱۳۷۶ نزد آقای برمک دهقانی دوره های مقدماتی را گذراند.
  • ۱۳۷۸ برای دوره های پیشرفته نزد آقای محسن مرشد رفت و ادامه راه داد و در سال ۱۳۸۰ اجازه تدریس را از ایشان گرفت.

فعالیت ها :

  • همکاری و شرکت در کنسرت های پاپ
  • اجرای کنسرت های آموزشی
  • تدریس گیتار از ۱۳۸۰ تا کنون
بابک واثقی

نظر هنرجویان گیتار درباره ایشان:

ویدیو های استاد

نظرسنجی در مورد استاد بابک واثقی

به زودی نظرسنجی در مورد استاد اضافه می گردد