زینب معزی

آغاز فراگیری:

فراگیری ساز هنگ درام و تانگ درام نزد خانم شیوا تاج پرست طبق متد آقای علیرضا بهرامی و اتمام 5 جلد کتاب ایشان

گذراندن دوره تئوری، وزن خوانی، ریتم شناسی نزد خانم شیوا تاج پرست

گذراندن دوره سلفژ و آواز نزد خانم مریم صدیقی

آموختن ساز گیتار نزد آقای بهشاد بحرانی

ایشان هم اکنون در آموزشگاه موسیقی چاووش مشغول به تدریس هستند