رضا برزگر

متولد ۱۳۷۵/۱۰/۷

  • رشته تحصیلی کاردانی هنر و کاردانی معماری
  • شروع موسیقی از سال ۸۸ نزد استاد محمد تقوی گیتار  و در سال ۹۰ نزد استاد مهدی پیوست گیتار
  • سلفژ سال ۸۹ نزد  محمد موسوی
  • شروع آواز تخصصی نزد استاد حسین میری در سال ۹۰
  • دوره آواز تخصصی نزد استاد مهدی محمدی
  • اجازه تدریس آواز از سال ۹۵
  • رهبری گروه سان و اجرا در تالار احسان
  • اجرا های متعدد در تالار احسان با استاد حسین میری
  • همکاری در ساخت موسیقی متن با گروهای تئاتر
  • آهنگسازی و تنظیم قطعات گروه سان
رضا برزگر