نازنین سیاوش پور:

دانشجوی رشته موسیقی

متولد ۱۳۷۵

مدرس پیانو

آغاز فراگیری:

از سال ۱۳۸۴ (از ۹ سالگی) پیانو را نزد آقای کریم ده بزرگی آغاز کرد. از سال ۱۳۸۹ به بعد نزد آقای پدرام نحوی

زاده ادامه کار داد.
دوره های تئوری موسیقی را نزد آقای پوریا پاک شیر، از اساتید دانشگاه هنر و معماری شیراز و همچنین دوره های سلفژ را نزد جناب آقای دکتر  علی رادمان  از اساتید دانشگاه هنر و معماری و مدیر گروه موسیقی و آقای محمد علی میری گذرانده است.

فعالیت ها:
– اجرا در کنسرت هنرجویان جناب آقای پدرام نحوی زاده
–  شرکت در مستر کلاس رافائل میناسکائیان
–  شرکت در مستر کلاس سرکار خانم فریماه قوام صدری
–   مدرس پیانو در آموزشگاه های چاووش و اردیبهشت

نازنین سیاوش پور

نظر هنرجویان پیانو درباره ایشان:

ویدیو های استاد