ساغر سبحانی

آغاز فراگیری

از سال ۱۳۹۱ ساز سنتور را به مدت شش ماه نزد استاد آرمین شهبازی فرد وسپس به مدت ۶ سال نزد استاد مسعود راستی دوره های استاد فرامرز پایور را گذراند ودر ادامه به مدت دو سال نزد استاد مسیح افقه دوره ی ردیفهای ابوالحسن صبا را گذراند و هم اکنون برای دوره ی پیشرفته نزد استاد رضا صلاحی مشغول می باشد .

تحصیلات : کارشناسی زیست شناسی سلولی و مولکولی

وی دوره ی موسیقی کودک ( ارف ) را نزد مرجان شرکت گذراند و ریتم خوانی را نزد استاد سعید ریاحی فراگرفت.

فعالیتها :

شرکت در جشنواره های تک نوازی استان فارس در سال های ۱۳۹۳ تا سال ۱۳۹۶ و کسب مقام سوم در اولین دوره این جشنواره و کسب مقام اول استان در سال های دوم و سوم

اجرای گروه نوازی و تکنوازی های متعدد به مدت دو سال و سر پرستی گروه سنتور نوازی در آموزشگاه های شیراز از جمله فعالیتهای دیگر وی میباشد .

آغاز تدریس :

ایشان از سال ۱۳۹۷ تا کنون در آموزشگاه های مختلف مشغول به تدریس می باشند.