آرش برهان

نوازنده و مدرس تار وسه تار آغاز فعالیت خودرا از سال ١٣٧٨ آغاز کرد. او در محضر اساتیدی چون آقایان حمید گلستان ، محسن نفر و بهروز همتى پرورش یافته

فعالیت ها:

آهنگسازى و همکارى با صدا و سیما

اجراهاى داخلى و خارجى در آلمان ایتالیا

و دریافت دیپلم افتخار از این کشورها

کسب مقام دوم در موسیقى محلى

کسب مقام اول در آهنگسازى و تنظیم تولیدات صدا و سیما در سال ۹۵

وی هم اکنون در حال گذراندن تحصیلات آکادمیک موسیقى در دانشگاه شیراز است .