جلال آتشی

آغاز فراگیری:

از دوران نوجوانی به فراگیری گیتار پرداخت

وی سابقه ی سی ساله در تدریس این ساز را در کارنامه خود دارد

فعالیت ها:

  • ساخت آهنگ و تشکیل گروه های همخوان در مدارس
  • همکاری و اجراهای متعدد با گروه های مختلف
  • فعالیت چندساله در گروه پارسانا زیر نظر اداره ارشاد فارس
  • ایشان هم اکنون در آموزشگاه موسیقی چاووش مشغول به تدریس هستند