آقای جلال آتشی 1344

مدرس آواز و گیتارپاپ

از دوران نوجوانی به فراگیری گیتارپرداخت.

وی سابقه ی سی ساله در تدریس این سازرا در کارنامه خود دارد.

از جمله فعالیتهای ایشان : ساخت آهنگ و تشکیل گروه های همخوان در مدارس.

همکاری و اجراهای متعدد با گروه های مختلف.

ازجمله فعالیت چندساله در گروه پارسانا زیر نظر اداره ارشاد فارس.

تدریس در آموزشگاه های با سابقه در شیراز.

ایشان هم اکنون در آموزشگاه موسیقی چاووش مشغول به تدریس هستند .

استاد جلال آتشی