پیمان قدومی‌زاده
متولد ۱۳۶۳
فراگیری ساز سه‌تار نزد حمید گلستان.
فراگیری دوره‌های تئوری موسیقی و سلفژ و هارمنی نزد امید حسنی.
فارغ‌التحصیل کارشناسی نوازندگی موسیقی ایرانی با ساز سه‌تار از دانشگاه هنر تهران.
دانشجوی کارشناسی ارشدِ موسیقی‌شناسی (اتنوموزیکولوژی) در دانشکده‌ی هنرهای زیبای دانشگاه تهران.
مدرس دروس تئوری موسیقی و تربیت شنواییِ موسیقی کلاسیک ایرانی و غربی در دانشگاه‌. غیرانتفاعی هنر شیراز، دانشگاه غیرانتفاعی ارم شیراز و دانشگاه علمی‌کاربردی فاضل شیراز.

ایشان هم اکنون در آموزشگاه موسیقی چاووش مشغول به تدریس هستند .