مهسا بخشی زاده  دارای مدرک کارشناسی مهندسی صنایع، فراگیری گیتار را در سال 1380 نزد استاد بابک واثقی شروع کرد و سپس نزد استاد آتش سودا ادامه داد و دوره های پیشرفته آموزش گیتار را نزد استاد محسن مرشد گذراند.

از سال 1386 شروع به تدریس گیتار در آموزشگاه های موسیقی نکیسا ،سرایش ، سارین کرده است.

از جمله فعالیت های ایشان نوازندگی در گروه های پاپ، اجرای کنسرت های متعدد در تالار حافظ و تالار احسان ، اجرا در گروه موسیقی بانوان میباشد.

استاد بخشی زاده هم اکنون درموسیقی چاووش نیزمشغول به تدریس میباشد.

مهسا بخشی زاده