گزارش تصویری ازشروع کلاس های گروه نوازی تار توسط آقای وحید ایرانبان

شروع تمرین گروه مهربانگ توسط هنرجویان  تار و سه تار آقای وحید ایرانبان از اساتید موسیقی چاووش.

تمرین های این گروه شامل تعدادی از قطعات ساخته ایشان که در ماهور نگاشته شده می شود.