جهت هماهنگی و ثبت نام کلاس موسیقی کودک (ترم پاییز) با دفتر آموزشگاه تماس حاصل فرمایید.

شیراز / همت جنوبی/ نبش کوچه 15 / آموزشگاه چاووش

071-36322260

09034443166