آغاز فراگیری:سنتور را از سال ۱۳۸۳ نزد اقای فرهاد سامانی فر شروع و دوره مقدماتی را به پایان برد،سپس دوره ی ابتدایی و تکمیلی را نزد استاد رضا صلاحی طی نمود.

۱۳۸۸ نزد اقای مهیاررطریحی اتودها وقطعات اقای اردوان کامکار را ادامه داد،

دوره های سلفژ،تئوری غربی و ایرانی را نزد اقایان صداقت کیش،مهدی جابری،کمال صندوق ساز فرا گرفت.

۱۳۹۱ فراگیری اصول و مبانی نوازندگی(میوزماسل) نزد اقای مهدی بابایی،۱۳۹۳ دوره های درک ریتم نزد اقای نوید افقه و زبان ریتم خوانی جنوب هند(سلکّاتو) نزد اقای پوریا پاکشیر طی نمود.

ایشان از بهمن ماه ۱۳۹۶ تا کنون درحال فراگیری دوره های فوق عالی نزد استاد اردوان کامکار میباشد.

فعالیت:

۱۳۸۶ تدریس سنتور همکاری با اداره فرهنگ و ارشاد شهرستان نی ریز

تدریس میوزماسل و سنتور،در شهرستانهای:

استهبان ،فسا و شیراز

۱۳۸۶ همکاری با گروه مولانا نی ریز،جشنواره موسیقی استان فارس و کسب مقام دوم،۱۳۸۷ و ۱۳۸۸ شرکت در جشنواره استانی فارس، ۱۳۸۶اجرا گروه نوازی در سالن احسان،در سالهای۸۷،۸۸،۹۱کنسرت در سالن فرهنگ و ارشاد نی ریز،۸۹همکاری با گروه تمنا در فسا بزرگداشت حافظ،۹۰ اجرا در کنگره بین المللی استاد احمد نی ریزی