آرش برهان
نوازنده و مدرس تار وسه تار آغاز فعالیت خودرا از سال ١٣٧٨ آغاز کرد
او در محضر اساتیدی چون آقایان حمید گلستان ، محسن نفر و بهروز همتى پرورش یافته
از جمله فعالیتهای وی
آهنگسازى و همکارى با صدا و سیما
اجراهاى داخلى و خارجى در آلمان ایتالیا
و دریافت دیپلم افتخار از این کشورها
کسب مقام دوم در موسیقى محلى
کسب مقام اول در آهنگسازى و تنظیم تولیدات صدا و سیما در سال ٩۵
میباشد .
وی هم اکنون در حال گذراندن تحصیلات آکادمیک موسیقى در دانشگاه شیراز است .