بررسی آثار نقاشی کودکان توسط کارشناسان

ضمن تشکر از همه عزیزانی که در مسابقه شرکت کردند و سپاس از خانواده ها ودوستان حمایت کننده از ایشان ، نظر کارشناسان بصورت انفرادی مشخص شده و تا پایان هفته طی جلسه ای بصورت گروهی کارها از نزدیک بررسی و رای نهایی داده میشود و سپس نتایج را خدمتتان اعلام کنیم .

با سپاس موسیقی چاووش

مسابقه نقاشی ۹۶

گروه سنی ۴ تا ۶ سال

۴ ساله

نقاشی رها راستگو
 • رای می دهم 100%, 103
  103 100%
  103 - 100% از همه آراء
جمع آراء: 103
۱۲ مهر ۱۳۹۶ - ۱۹ مهر ۱۳۹۶
رأی دهی بسته است

گروه سنی ۶ تا ۸ سال

۶ ساله

نقاشی پویا رضایی
 • رای می دهم 100%, 661 رأی،آراء،آراء
  661 رأی،آراء،آراء 100%
  661 رأی،آراء،آراء - 100% از همه آراء
جمع آراء: 661
۱۲ مهر ۱۳۹۶ - ۱۹ مهر ۱۳۹۶
رأی دهی بسته است

۶ ساله

نقاشی دیانا زارع
 • رای می دهم 100%, 41 رأی،آراء،آراء
  41 رأی،آراء،آراء 100%
  41 رأی،آراء،آراء - 100% از همه آراء
جمع آراء: 41
۱۲ مهر ۱۳۹۶ - ۱۹ مهر ۱۳۹۶
رأی دهی بسته است

۷ ساله

نقاشی یکتا فاطمی
 • رای می دهم 100%, 52
  52 100%
  52 - 100% از همه آراء
جمع آراء: 52
۱۲ مهر ۱۳۹۶ - ۱۹ مهر ۱۳۹۶
رأی دهی بسته است

۷ ساله

نقاشی آیدا محمدی
 • رای می دهم 100%, 200
  200 100%
  200 - 100% از همه آراء
جمع آراء: 200
۱۲ مهر ۱۳۹۶ - ۱۹ مهر ۱۳۹۶
رأی دهی بسته است

۷ ساله

نقاشی یلدا سعادت
 • رای می دهم 100%, 37
  37 100%
  37 - 100% از همه آراء
جمع آراء: 37
۱۲ مهر ۱۳۹۶ - ۱۹ مهر ۱۳۹۶
رأی دهی بسته است

گروه سنی ۸ تا ۱۱ سال

۱۰ ساله

نقاشی آوا نیاکان
 • رای می دهم 100%, 54
  54 100%
  54 - 100% از همه آراء
جمع آراء: 54
۱۲ مهر ۱۳۹۶ - ۱۹ مهر ۱۳۹۶
رأی دهی بسته است

۱۱ ساله

نقاشی سید علی زهرایی مقدم
 • رای می دهم 100%, 1369
  1369 100%
  1369 - 100% از همه آراء
جمع آراء: 1369
۱۲ مهر ۱۳۹۶ - ۱۹ مهر ۱۳۹۶
رأی دهی بسته است

۱۰ ساله

نقاشی محمد امین معصومی
 • رای می دهم 100%, 25
  25 100%
  25 - 100% از همه آراء
جمع آراء: 25
۱۲ مهر ۱۳۹۶ - ۱۹ مهر ۱۳۹۶
رأی دهی بسته است

۱۰ ساله

نقاشی مبینا محمدی
 • رای می دهم 100%, 77
  77 100%
  77 - 100% از همه آراء
جمع آراء: 77
۱۲ مهر ۱۳۹۶ - ۱۹ مهر ۱۳۹۶
رأی دهی بسته است

۹ ساله

نقاشی حمیدرضا پایمرد
 • رای می دهم 100%, 24
  24 100%
  24 - 100% از همه آراء
جمع آراء: 24
۱۲ مهر ۱۳۹۶ - ۱۹ مهر ۱۳۹۶
رأی دهی بسته است

۹ ساله

نقاشی طاها ضیائی پور
 • رای می دهم 100%, 131 رأی،آراء،آراء
  131 رأی،آراء،آراء 100%
  131 رأی،آراء،آراء - 100% از همه آراء
جمع آراء: 131
۱۲ مهر ۱۳۹۶ - ۱۹ مهر ۱۳۹۶
رأی دهی بسته است

۹ ساله

نقاشی وانیا اکبری
 • رای می دهم 100%, 73
  73 100%
  73 - 100% از همه آراء
جمع آراء: 73
۱۲ مهر ۱۳۹۶ - ۱۹ مهر ۱۳۹۶
رأی دهی بسته است

۸ ساله

نقاشی زهرا حاصلی
 • رای می دهم 100%, 134
  134 100%
  134 - 100% از همه آراء
جمع آراء: 134
۱۲ مهر ۱۳۹۶ - ۱۹ مهر ۱۳۹۶
رأی دهی بسته است

۸ ساله

نقاشی آرشام زینلی
 • رای می دهم 100%, 1051 رأی،آراء،آراء
  1051 رأی،آراء،آراء 100%
  1051 رأی،آراء،آراء - 100% از همه آراء
جمع آراء: 1051
۱۲ مهر ۱۳۹۶ - ۱۹ مهر ۱۳۹۶
رأی دهی بسته است

۹/۵ ساله

نقاشی سپهر سلطانی
 • رای می دهم 100%, 141 رأی،آراء،آراء
  141 رأی،آراء،آراء 100%
  141 رأی،آراء،آراء - 100% از همه آراء
جمع آراء: 141
۱۲ مهر ۱۳۹۶ - ۱۹ مهر ۱۳۹۶
رأی دهی بسته است

۸ ساله

نقاشی آرمیتا مقدس
 • رای می دهم 100%, 38
  38 100%
  38 - 100% از همه آراء
جمع آراء: 38
۱۲ مهر ۱۳۹۶ - ۱۹ مهر ۱۳۹۶
رأی دهی بسته است

۱۰ ساله

نقاشی محدثه کاردانی
 • رای می دهم 100%, 166
  166 100%
  166 - 100% از همه آراء
جمع آراء: 166
۱۲ مهر ۱۳۹۶ - ۱۹ مهر ۱۳۹۶
رأی دهی بسته است

۸ ساله

نقاشی امیرحسین مرادی
 • رای می دهم 100%, 204
  204 100%
  204 - 100% از همه آراء
جمع آراء: 204
۱۲ مهر ۱۳۹۶ - ۱۹ مهر ۱۳۹۶
رأی دهی بسته است

۱۰ ساله

نقاشی حسین بمانا
 • رای می دهم 100%, 146
  146 100%
  146 - 100% از همه آراء
جمع آراء: 146
۱۲ مهر ۱۳۹۶ - ۱۹ مهر ۱۳۹۶
رأی دهی بسته است

۸ ساله

نقاشی سینا سعادت
 • رای می دهم 100%, 92
  92 100%
  92 - 100% از همه آراء
جمع آراء: 92
۱۲ مهر ۱۳۹۶ - ۱۹ مهر ۱۳۹۶
رأی دهی بسته است

۹ ساله

نقاشی آریا مشایخ
 • رای می دهم 100%, 75
  75 100%
  75 - 100% از همه آراء
جمع آراء: 75
۱۲ مهر ۱۳۹۶ - ۱۹ مهر ۱۳۹۶
رأی دهی بسته است

۸ ساله

نقاشی روژین دارائی
 • رای می دهم 100%, 56
  56 100%
  56 - 100% از همه آراء
جمع آراء: 56
۱۲ مهر ۱۳۹۶ - ۱۹ مهر ۱۳۹۶
رأی دهی بسته است

۱۱ ساله

نقاشی بهار خاکی
 • رای می دهم 100%, 94
  94 100%
  94 - 100% از همه آراء
جمع آراء: 94
۱۲ مهر ۱۳۹۶ - ۱۹ مهر ۱۳۹۶
رأی دهی بسته است