نوشته‌ها

سنتورنوازان موسیقی چاووش

اجرای قطعه ی زیبای چهار مضراب شور، اثر زنده یاد استاد پرویز مشکاتیان توسط سنا شیعه زاده از هنرجویان  با استعداد استاد رضا صلاحی از اساتید موسیقی چاووش.

 

سنتورنوازان آموزشگاه موسیقی چاووش شیراز

اجرای ترانه یه دل اینجا توسط سنا شیعه زاده از هنرجویان استاد رضا صلاحی