آغاز فراگیری :

1373 دوره مقدماتی را نزد آقای کامبیز صفایی ،دوره های استادان : پایور وصبا را نزد آقای مهدی نادری و شیوه سنتورنوازی معاصر را نزد آقای مهیار طریحی گذراند.

فعالیت ها : اجرا در سالروز حافظ  ،اجرای تکنوازیهای متعدد

تدوین دستور سنتور ویژه کودکان 

تدریس سنتور از سال 1384 تا کنون

مدرس سنتور چاووش و دیگر آموزشگاه ها