مهتاب نجمی نوازنده و مدرس پیانو

یادگیری ساز پیانو را زیر نظراستادان  هومن ساعت چی ،علی آزاد ، مصطفی  خسروانی

عضو نماینده ثابت نوازنده پیانو گالری نت هشتم.

از فعالیت های ایشان:

نوازندگی افتتاحیه چندین موسسه در شیراز

نوازندگی در نمایشگاه ین المللی شیراز

نوازندگی در نمایشگاه فجر دانشگاه شیراز

نوازندگی در رویداد مجتمع بزرگ آفتاب شیراز

ایشان در حال حاضر در آموزشگاه موسیقی”چاووش” مشغول به تدریس هستند.

کودکان بالای 5 سال و نوجوانان