جشن پاییزی بچه های شاد کلاس ارف چاووش با همکاری مادران پر تلاش و سرپرستی سرکار خانم کتایون کریمی از اساتید موسیقی چاووش.

پاییز آمد,برگ درختا,می ریزه کم کم,از رو شاخه ها,نم نم بارون,از تو آسمون,می شینه آروم,توی خیابون,زرد و حنایی,قرمز طلایی,چقد قشنگه,رنگ و وارنگه,زرد و حنایی,قرمز طلایی,چقد قشنگه,رنگ و وارنگه,پاییز آمد,برگ درختا,می ریزه کم کم,از رو شاخه ها,نم نم بارون?,از تو آسمون,می شینه آروم,توی خیابون,زرد و حنایی,قرمز طلایی,چقد قشنگه,رنگ و وارنگه,زرد و حنایی,قرمز طلایی,چقد قشنگه,رنگ و وارنگه??