گزارش تصویری از گروه گیتارنوازان چاووش به سرپرستی استاد بابک واثقی.

گروه گیتارنوازان چاووش به سرپرستی استاد بابک واثقی.

اعضای گروه:حمیدرضا پایمرد – شیوا میریان – مبینا صادقی – پارسا رضایی.