شروع فراگیری:

از سال 1377 با شنیدن صدای نی به این ساز علاقه مند شد و یادگیری این ساز را بدون معلم آغاز کرد سپس از سال 1379 فراگیری نت وردیف را نزد آقای محسن عظیمی آغاز و سپس چند ماه نیز نزد استاد ناهید ادامه داد . از سال 1384 به پیشنهاد آقای صلاحی فراگیری کمانچه را نزد آقایان شروین مهاجر و اردشیر کامکار شروع کرد که کلاس با آقای کامکار همچنان ادامه یافت.

فعالیت:

از سال 1384 همکاری با صدا وسیما ی فارس را آغاز نمود که همچنان ادامه دارد که به ضبط قطعات متعددی منجر شد وی همچنین از سال 1385 تا کنون به تدریس مشغول میباشد.

اجرای کنسرت در کشورهای دبی 1386، آلمان 1391،چک واتریش 1393 و اجرای داخلی با گروه خموش ازجمله فعالیتهای دیگر وی محسوب میشود.