کیمیا راستگو - آموزشگاه موسیقی چاووش

موزیسین های جوان:
در فیلم زیر هنرنمایی هنرجویان آموزشگاه موسیقی چاووش را مشاهده می فرمایید.

از سمت راست به ترتیب
۱. کیمیا راستگو
۲. ایلین قنادیان
۳. فاطمه مزارعی
۴. محدثه نظری

هنر آموز: استاد سمیرا اسماعیلی فر