جمعه 30 بهمن در شب پایانی چشنواره موسیقی فجر در تالار حافظ شیراز ، رضا صلاحی و عباس جعفری با سنتور و کمانچه قطعه های زندگی و پرواز از ساخته های رضا صلاحی را به اجرا گذاشتند .