کارگاه جذاب و شاد ریتم کودک و نوجوان جهت تشکیل گروه های  جدید عضو میگیرد. این کارگاه توسط سرکارخانم یزدانی با سابقه 24سال مشاوره کودک برگزار و دوره آن 3 ماه میباشد.لطفا جهت رزرو با آموزشگاه هماهنگ نمایید.