آیا میدانستید عهد رنسانس با کتاب ابونصر فارابی به اوج موسیقی رسید؟

آیا میدانستید رساله های ابونصرفارابی نظم هارمونی و سبک های اروپاییان را نظم بخشید؟؟؟

 

ابونصر فارابی چه سازی را اختراع کرد؟

ابو‌نصر فارابی استاد بی‌نظیر موسیقی بود‌ و اختراع ساز “قانون” را به او نسبت داده‌اند. وی علاوه بر داشتن رساله‌های متعدد درباره موسیقی و زبان شناسی، نوازنده‌ای ماهر نیز بوده است..

ابونصر فارابی اولین کسی است که در دوره اسلامی کتابی در فن موسیقی نوشته و فنون ایران باستان را به آن متصل کرده است و در آن از قوانین صوت و نسبیت‌های ریاضی، گفت‌وگو کرده و رساله “اوتا” همچنین کتاب “الموسیقی الکبیر” امروزه از وی باقی مانده است.

 

ابونصر فارابی در کتاب “الموسیقی الکبیر” مطالبی را که قدما و گذشتگان راجع به موسیقی نوشته‌اند جمع‌آوری کرده و بررسی و قواعد اصول اولیه موسیقی را بر اساس مبانی علمی تدوین کرده است. این قواعد تا آن جا سنجیده و منسجم است که بعد از او هم آنها که در این فن کتاب نوشته‌اند، نوشته‌های او را به عنوان اصل مسلم قبول کرده و تنها دنباله افکار او را گرفته و تعقیب کرده‌اند..

 

رساله الموسیقی الکبیر از نظر کارشناسان موسیقی چگونه است؟

از نظر کارشناسان موسیقی رساله “الموسیقی الکبیر” مهمترین منبع و غنی‌ترین مرجعی است که در خاور زمین درباره موسیقی تدوین شده است.

ابو‌نصر فارابی در الموسیقی الکبیر که در دو مجلد نوشته است از منظری کاملاً علمی و عملی به موسیقی و اصول و قواعد فیزیکی ناظر بر آن و قوانین ضرب و نسبیت‌های ریاضی اصوات می‌پردازد. در واقع الموسیقی الکبیر نقدی است بر دانش موسیقی پیشینیان به ویژه یونانیان و فارابی در این کتاب کاستی‌ها و اشتباهات دانش موسیقی را باز، و مجهولات آن را حل می‌کند. در واقع فارابی سند محکمی برای اثبات ایران باستان است.

 

نخستین بار فارابی توافق صداها (هارمونی) را در موسیقی وارد ساخت و پس از او ابن‌سینا آن را مورد بحث قرار داد و کتاب “الموسیقی الکبیر” فارابی در سده بعدی به مهمترین و معتبر‌ترین مرجع تحقیق علمی برای دانشمندان و صاحبان فن موسیقی تبدیل

شد.

او به قدری ارزشمند در اثبات تاریخ دانش گذشته است که اکنون کشور ترکیه با پرداخت هزینه گزاف در شرف به نام زدن این دانشمند بزرگ به نام کشور خود است.

 

فارمر که بود؟

هنری جرج فارمر (به انگلیسی: Henry George Farmer) (۱۷ ژانویه ۱۸۸۲ – ۳۰ دسامبر ۱۹۶۵) موسیقی‌دان اهل بریتانیا بود که به‌طور خاص در حوزهٔ موسیقی عربی متخصص بود. او در آثارش به شدت مدافع نقش قدرتمند اسلام و ایران باستان در شکل‌گیری سنت‌های موسیقی اروپا بود.

 

 

“فارمر” درباره نو آوری‌های فارابی می‌نویسد: “نوشته‌های فارابی نشان از آن دارد که این دانشمند در اصول فن موسیقی اغیران مدارج عالیه را پیموده است”.

 

ابونصر فارابی در رساله “الموسیقی الکبیر” در مورد دو پرده معروف موسیقی “وسطای زلزل” و “وسطای فردوس” مطالعاتی دقیق کرده و فواصل دقیق آنها را به دست آورده است. از زمان این دانشمند بزرگ به بعد، موسیقی ایران و عرب، از لحاظ پرده بندی بر یک گام (مقا) استوار شده که از #سنن قدیمی موسیقی ایران سرچشمه گرفته است..

 

فارابی نخستین دانشمندی است که در رساله “الموسیقی الکبیر” از دینامیک (نوانس) و شدت وحدت اصوات سخن به میان می‌آورد و برای آن‌ها علائم موسیقایی در نظر می‌گیرد.

جایگاه فارابی در دانش موسیقی چگونه است؟

جایگاه فارابی در دانش موسیقی تا بدان پایه بالاست که او را به حق، پدر دانش موسیقی ایران و بلکه جهان اسلام باید به شمار آورد. کتاب‌های او سال‌ها در ایران و دیگر بلاد اسلامی مورد استفاده دانشمندان مسلمان بود و آن‌ها را در مدارس تدریس می‌کردند. وی سال‌های آخر عمر خود را در شهر بغداد طی کرد و در سال 338 هجری قمری در سن هشتاد سالگی در دمشق وفات یافت.