نوازندگی در جمع یا اجرای صحنه یکی از مواردیست که میتواند در بالا بردن تمرکز و تجربه ای برای مهار استرس بسیار مفید باشد.
تجربه ای که علاوه بر تمرین تمرکز و اعتماد به نفس، به نوازنده ثابت میکند وقتی یک قطعه ی موسیقی بسیار تکرار و تمرین شود حتی با استرس هم افت کمتری خواهد کرد .

اجرای هنرجویی آذر ماه _ هنرجویان سنتور استاد رضا صلاحی.