نوشته‌ها

موزیسین های جوان 9 - سنا شیعه زاده

موزیسین های جوان 9 - سنا شیعه زاده

/
موزیسین های جوان 9 - اجرای چهارمضراب زابل (چهارگاه) اثر زنده یاد…
موزیسین های جوان ۰۸

موزیسین های جوان ۸

/
  موزیسین های جوان ۸ اجرای قطعه دود عود (سنتور و ارکستر…
سنا شیعه زاده

موزیسین های جوان ۰۷ - سنا شیعه زاده

/
اجرای ترانه یه دل اینجا توسط سنا شیعه زاده از هنرجویان استاد رضا صل…
سنتور نوازان

موزیسین های جوان ۰۶ - گروه سنتور نوازان

/
گروه سنتور نوازان آموزشگاه موسیقی چاووش به سرپرستی سرکار خانم …
آوین استوار

موزیسین های جوان ۰۵

/
آوین استوار - موزیسین های جوان: در فیلم زیر هنرنمایی هنرجوی …
آریا آقابزرگی

موزیسین های جوان ۰۴

/
موزیسین های جوان: در فیلم زیر هنرنمایی هنرجوی آموزشگاه موسیقی چاووش ر…
ایلین قنادیان

موزیسین های جوان ۰۳

/
موزیسین های جوان: در فیلم زیر هنرنمایی هنرجوی آموزشگاه موسیقی چاووش ر…
کیانا رادمنش

موزیسین های جوان ۰۲

/
موزیسین های جوان: در فیلم زیر هنرنمایی هنرجویان آموزشگاه موسیقی چاووش…
کیمیا راستگو - آموزشگاه موسیقی چاووش

موزیسین های جوان ۰۱

/
موزیسین های جوان: در فیلم زیر هنرنمایی هنرجویان آموزشگاه موسیقی چاووش…