نوشته‌ها

موزیسین های جوان 9 - سنا شیعه زاده

موزیسین های جوان ۹ – اجرای چهارمضراب زابل (چهارگاه) اثر زنده یاد استاد فرامرز پایور توسط سنا شیعه زاده از هنرجویان آقای رضا صلاحی – آموزش سنتور در شیراز
آموزشگاه موسیقی چاووشآموزشگاه موسیقی در شیراز

موزیسین های جوان ۰۸

 

موزیسین های جوان ۸
اجرای قطعه دود عود (سنتور و ارکستر) اثر زنده یاد استاد پرویز مشکاتیان توسط آقای مهرشاد بخشنده از هنرجویان آقای رضا صلاحی

آموزشگاه موسیقی چاووش شیرازآموزشگاه موسیقی در شیراز

سنا شیعه زاده

اجرای ترانه یه دل اینجا توسط سنا شیعه زاده از هنرجویان استاد رضا صلاحی

سنتور نوازان

گروه سنتور نوازان آموزشگاه موسیقی چاووش به سرپرستی سرکار خانم رویا یزدانی

آوین استوار

آوین استوار – موزیسین های جوان:

در فیلم زیر هنرنمایی هنرجوی آموزشگاه موسیقی چاووش را مشاهده می فرمایید.

نام هنرجو: آوین استوار

هنر آموز: استاد رویا یزدانی

آریا آقابزرگی

موزیسین های جوان:
در فیلم زیر هنرنمایی هنرجوی آموزشگاه موسیقی چاووش را مشاهده می فرمایید.

نام هنرجو: آریا آقابزرگی

هنر آموز: استاد سمیرا اسماعیلی فر

 

ایلین قنادیان

موزیسین های جوان:
در فیلم زیر هنرنمایی هنرجوی آموزشگاه موسیقی چاووش را مشاهده می فرمایید.

نام هنرجو: ایلین قنادیان

هنر آموز: استاد سمیرا اسماعیلی فر

 

کیانا رادمنش

موزیسین های جوان:
در فیلم زیر هنرنمایی هنرجویان آموزشگاه موسیقی چاووش را مشاهده می فرمایید.

از سمت راست به ترتیب
۱٫ محدثه نظری
۲٫ کیانا رادمنش

هنر آموز: استاد سمیرا اسماعیلی فر

کیمیا راستگو - آموزشگاه موسیقی چاووش

موزیسین های جوان:
در فیلم زیر هنرنمایی هنرجویان آموزشگاه موسیقی چاووش را مشاهده می فرمایید.

از سمت راست به ترتیب
۱. کیمیا راستگو
۲. ایلین قنادیان
۳. فاطمه مزارعی
۴. محدثه نظری

هنر آموز: استاد سمیرا اسماعیلی فر