نوشته‌ها

سنتورنوازان آموزشگاه موسیقی چاووش شیراز

سنتور نوازی مهرشاد بخشنده هنرجوی استاد صلاحی

/
  موزیسین های جوان ۸ اجرای قطعه دود عود (سنتور و ارکستر…
سنتورنوازان آموزشگاه موسیقی چاووش شیراز

سنتور نوازی سنا شیعه زاده هنرجوی استاد صلاحی

/
اجرای ترانه یه دل اینجا توسط سنا شیعه زاده از هنرجویان استاد رضا صل…
گیتار نوازان آموزشگاه موسیقی چاووش شیراز

گیتارنوازان آموزشگاه موسیقی چاووش شیراز

/
موزیسین های جوان: در فیلم زیر هنرنمایی هنرجوی آموزشگاه موسیقی چاووش ر…
گیتار نوازان آموزشگاه موسیقی چاووش شیراز

گیتار نوازان آموزشگاه موسیقی چاووش شیراز

/
موزیسین های جوان: در فیلم زیر هنرنمایی هنرجوی آموزشگاه موسیقی چاووش ر…
گیتار نوازان آموزشگاه موسیقی چاووش شیراز

گیتار نوازان آموزشگاه موسیقی چاووش شیراز

/
موزیسین های جوان: در فیلم زیر هنرنمایی هنرجویان آموزشگاه موسیقی چاووش…
کیمیا راستگو - آموزشگاه موسیقی چاووش

گیتار نوازان آموزشگاه موسیقی چاووش شیراز

/
موزیسین های جوان: در فیلم زیر هنرنمایی هنرجویان آموزشگاه موسیقی چاووش…