آغاز فراگیری:

از کودکی با نوای نی پدر با موسیقی آشنا و سپس از طریق برادران خود که سازهای مختلفی مینواختند فرا گیری موسیقی را با سازهایی چون تار،سه تار،تنبور،دف وتمبک ،سنتور،پیانو،کیبورد وگیتار آغاز کرد ۱۳۷۵ -۱۳۸۱

سپس ویلن را به عنوان ساز تخصصی انتخاب و نزد آقای حسین ولی زاده به یادگیری این ساز مشغول گردید ومراحل مقدماتی ومتوسطه این ساز را آموخت.

فعالیت:

با پیشنهاد ایشان درسال۱۳۸۷ نزد استاد شجاع الدین لشکرلو فرا گیری را ادامه داد وبا پیشنهاد استاد در همان سال اول هم به تدریس در آموزشگاه های موسیقی مشغول وهم با گروه های موسیقی همکاری واجراهایی در سطح شهر داشت.

در سال ۱۳۸۹ در آزمون کارشناسی ارشد موسیقی با رتبه ۵ قبول شد اما به دلایل شخصی از ادامه تحصیل دراین رشته منصرف گردید وبه تدریس در آموزشگاه ها که تاکنون ادامه دارد مبادرت ورزید