سارا عبدالهی

از سال ۱۳۸۰ نوازندگی گیتار را نزد پیمان رسولی شروع کرد و سپس از سال ۱۳۸۷ تا کنون  نزد محسن مرشد مشغول به فراگیری این ساز می باشد.

سابقه تدریس در آموزشگاه های: چاووش، ملودی، چکاوک، نکیسا، تراهنگ، باژ، کرشمه، نوا آفرین و….

از جمله فعالیت های ایشان میتوان به همکاری و اجرای کنسرت در گروه های زیر اشاره کرد:

اجرا در گروه استروم، جشنواره موسیقی فارس سال ۱۳۹۰

اجرا در گروه اگات، سال ۱۳۹۰

اجرا در کنسرت های آموزشگاه های نواآفرین سال ۱۳۹۶ و کرشمه سال  ۱۳۹۷ و اجراهای مختلف در جشنواره موسیقی آموزشگاه های شیراز