آغاز فراگیری : از سال ۱۳۸۵ دوره های مقدماتی و پیشرفته سنتور را نزد آقای حامد ولی زاده آغاز کرد ،تئوری و سلفژ را طی دوسال نزد آقای محمد علی میری ادامه داد و سال ۱۳۹۲ یکدوره میوز ماسل را نزد آقای مهدی بابایی گذراند وموفق به دریافت مدرک تدریس این روش گردید.

از سال ۹۳ تا کنون مشغول تدریس میوز ماسل میباشد.