آغاز فراگیری : از سال ۱۳۸۱ دوره های مقدماتی تا پیشرفته را نزد آقای رضا صلاحی فرا گرفت

 دوره تئوری موسیقی را نزد آقایان میری وصداقت کیش گذراند .

فعالیت : اجرای کنسرت تالار احسان ۱۳۸۵ ،شرکت در جشنواره گروه نوازی استان فارس وکسب مقام اول جشنواره در بخش موسیقی سنتی آذر ۱۳۸۶ وچند اجرای دیگر در سالهای ۱۳۸۵ و۱۳۸۷

 

شروع تدریس از سال ۱۳۸۷ در چاووش